wojciech-pilat

Prawo rodzinne

  • sprawy o ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa
  • sprawy o pozbawienie/ograniczenie/zawieszenie władzy rodzicielskiej
  • sprawy o ustalenie miejsca pobytu dziecka
  • sprawy o ustalenie kontaktów z dziećmi
  • sprawy o ustalenie/podwyższenie/obniżenie obowiązku alimentacyjnego
  • porady prawne
  • sporządzanie pism (pozwów, wniosków, odpowiedzi na pozwy, odpowiedzi na wnioski, wniosków o zabezpieczenie)

Prawo rodzinne jest wyodrębnioną częścią prawa cywilnego. Reguluje kwestie między członkami rodziny, między rodzicami a dziećmi, a także relacje rodziny z osobami trzecimi.

 

Najczęściej ze sprawami rodzinnymi mamy do czynienia, gdy chcemy uregulować:
– władzę rodzicielską,
– miejsce pobytu dziecka,
– kontakty z dzieckiem,
– alimenty,
– ustalenie ojcostwa,
– zaprzeczenie ojcostwa.

 

Adwokat służy pomocą w postaci doradztwa prawnego, przygotowania stosownego wniosku lub pozwu, a także reprezentacji w sprawie.

 

Podobnie jak w przypadku spraw rozwodowych sprawy rodzinne często niosą ze sobą silny ładunek emocjonalny. Udział adwokata w sprawie pozwala Klientom przejść przez konkretną sprawę w sposób komfortowy, bez zbędnych negatywnych emocji.

Prawo rodzinne

Skontaktuj się

wojciech-pilat

Kancelaria Adwokacka

Wojciech Piłat

ul. Pionierów 22/1

11-300 Biskupiec