wojciech-pilat

Rozwody

  • sprawy o rozwód bez orzekania o winie
  • sprawy o rozwód z orzekaniem o winie
  • sprawy o separacje
  • sprawy o ustalenie rozdzielności majątkowej
  • sprawy o podział majątku wspólnego
  • porady prawne
  • sporządzenia pism (pozwów, odpowiedzi na pozew, wniosków o zabezpieczenie, wniosków o podział majątku wspólnego, apelacji, zażaleń

Z doświadczenia kancelarii wynika, iż ilość spraw rozwodowych stale rośnie. Przy czym są to sprawy skomplikowane z uwagi na duży stopień nasycenia emocjami, walką o dzieci, odmiennymi oczekiwaniami co do wysokości alimentów, wreszcie niezgodnością w zakresie sposobu podziału majątku wspólnego stron.

 

Rozwód może być orzeczony bez winy małżonków, z winy jednego małżonka albo z winy obojga małżonków. Adwokat może pomóc w każdym rodzaju sprawy rozwodowej. Podstawową czynnością jest pierwsza rozmowa z Klientem, w trakcie której adwokat zorientuje się w sytuacji rodzinnej, a także przedstawi jak przebiega sprawa o rozwód oraz odpowie na wszystkie nurtujące pytania. Następnie, gdy będzie istniała taka możliwość, adwokat pomoże w negocjacjach warunków rozwodu z drugim małżonkiem lub jego pełnomocnikiem. W ten sposób można doprowadzić do formalnego rozstania stron unikających silnych emocji na sali sądowej. Gdyby negocjacje nie zakończyły się pozytywnie, możliwe jest przygotowanie pozwu o rozwód albo reprezentacja Klienta przed sądem. W tym przypadku adwokat będzie uczestniczył w rozprawach i posiedzeniach, a także składał stosowne pisma procesowe. Będzie też wsparciem psychicznym, gdyż Klient nie będzie musiał przechodzić przez rozwód sam.

 

Z rozwodem nieodłącznie wiąże się podział majątku wspólnego, czyli majątku który małżonkowie zgromadzili w trakcie trwania małżeństwa. W przypadku braku porozumienia między małżonkami, adwokat pomoże w określeniu stanu majątku wspólnego stron, jego wartości oraz najbardziej optymalnego sposobu jego podziału. Adwokat będzie również reprezentował Klienta na etapie postępowania sądowego

Rozwody

Skontaktuj się

wojciech-pilat

Kancelaria Adwokacka

Wojciech Piłat

ul. Pionierów 22/1

11-300 Biskupiec